thương hiệu

Bạn có biết không? để thiết kế một logo thật ấn tượng, ghi đậm dấu ấn trong lòng của khách hàng thì người thiết kế phải có một ý tưởng thiết kế về sản phẩm trước khi quyết định thiết kế một logo nào đó...