QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN VÀ THÔNG BÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

“hongthiennam.com”  (chúng tôi, của chúng tôi) tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều kiện Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web “hongthiennam.com” hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử tương tự. Nếu bạn đang sở hữu một thương hiệu và có lý do chính đáng để tin rằng sản phẩm của mình đã bị sao chép trên Trang Web có thể cấu thành vi phạm bản quyền, xin vui lòng thông báo cho ban phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi (ban Bản quyền) và cung cấp những thông tin được yêu cầu dưới đây:

Để báo cáo các nội dung mang tính lạm dụng, quấy rối, không phù hợp hoặc những phàn nàn về bảo mật, vui lòng gửi email tới địa chỉ info@hongthiennam.com hoặc bấm nút thông báo ở mỗi nội dung.”

Thông báo Vi phạm Bản quyền

Để gửi thông báo vi phạm bản quyền tới Hồng Thiên Nam, bạn cần gửi một bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ những tài liệu sau đây (vui lòng tham khảo với luật sư hoặc xem Mục 512 ( c ) (3) của Luật Bản Quyền Kỷ Nguyên Số để xác nhận những yêu cầu này):

1. Một chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền đã bị vi phạm.

2. Nhận dạng các bản quyền được cho là bị vi phạm. Phương thức tốt nhất là gửi cho cho chúng tôi địa chỉ trang web có chứa sản phẩm đã được đăng ký bản quyền.

3. Nhận dạng tư liệu được cho là đã vi phạm hoặc đối tượng vi phạm cần được tháo dỡ và dừng truy cập, và các thông tin đầy đủ hợp lý cho phép chúng tôi xác định tư liệu này. Vui lòng cung cấp địa chỉ URL qua email để chúng tôi có thể nhanh chóng xác định vị trí của nội dung.

4. Các thông tin đầy đủ hợp lý cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có thể, địa chỉ mail điện tử của bên khiếu nại.

5. Tuyên bố xác nhận rằng bên khiếu nại có lý do chính đáng để tin rằng việc đối tượng bị khiếu nại sử dụng các tư liệu là không được sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền, đại lý, hay luật pháp.

6. Tuyên bố xác nhận và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng thông tin trong thông báo là chính xác và rằng bên khiếu nại được ủy quyền đại diện cho bên có sở hữu độc quyền bị vi phạm.

Để đẩy nhanh tốc độ xử lý yêu cầu của bạn, những thông báo bằng văn bản vui lòng gửi tới đại điện được chỉ định của chúng tôi.

Thời gian làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10AM – 4PM (VN).

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi qua thự tín hoặc thư điện tử, vui lòng gửi về địa chỉ:

16 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu, Đà Nẵng

Email: info@hongthiennam.com

Vui lòng không gửi đến những khiếu nại không chính xác – bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại xảy ra!

Cũng vui lòng lưu ý rằng những thông tin được cung cấp trong thông báo pháp lý này có thể sẽ được gửi đến người cung cấp những nội dung bị nghi ngờ vi phạm.

Các thông tin bên sở hữu bản quyền sẽ được đăng trên trang web Hồng Thiên Nam thay cho phần nội dung đã bị dỡ bỏ.

Vui lòng đọc kĩ lại thông tin trước khi gửi về email cho chúng tôi.

Trân trọng,
HTN Media